Primeste articolele pe e-mail!

Ai fost abonat cu succes!
Te rugam sa incerci din nou mai tarziu!

Păstrarea patrimoniului cultural, creaţiei contemporane şi diversităţii culturale ca premisă a coeziunii şi solidarităţii europene este menţionată în mod expres în Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a UE şi se regăseşte în principalele documente politice ale Uniunii Europene, potrivit Strategiei Guvernului pentru 2014-2020. Cultura poate fi considerată ca fiind întregul complex de caracteristici distinctive de natură spirituală, materială, intelectuală şi emoţională, care caracterizează o societate sau un grup social. Ea include nu numai artele şi literatura, ci şi moduri de viaţă, drepturi fundamentale ale persoanei, sisteme de valori, tradiţii şi credinţe.

Dezvoltarea durabilă în cultură presupune: practici şi instrumente libere şi diverse de acces la educaţie şi cunoaştere, la tezaurul cultural al propriei naţiuni şi al umanităţii în ansamblu, la toate resursele care pot dezvolta creativitatea şi spiritul inovator; asigurarea şansei fiecăruia de a deveni producători de cultură, depăşind astfel statutul de simpli consumatori de divertisment; aplicarea principiilor dezvoltării în egală măsură asupra patrimoniului cultural cât şi asupra capitalului natural; conservarea resurselor moştenite de care trebuie să beneficieze şi generaţiile următoare; o continuă informare și specializare a factorilor de decizie în domeniul culturii; asigurarea schimburilor interculturale.

În acest sens, ARDLD încurajează, elaborează, lansează, coordonează şi evaluează programe culturale. ARDLD susţine elaborarea şi promovarea de proiecte culturale specifice pentru a difuza cultura românească în lume.

Asociaţia organizează seminarii, conferinţe, spectacole şi alte activităţi culturale specifice pentru a înlesni comunicarea între valori şi culturi umaniste din România şi alte ţări care împărtăşesc idealuri commune şi, de asemenea, promovează, susţine şi diseminează prin programe comunicaţionale multimedia valori civice, culturale şi economice performante ale României.

ARDLD asigură comunicarea cu instituții guvernamentale și nonguvernamentale și/sau din țară sau din străinătate în sprijinul atingerii țintelor unei politici culturale durabile. De asemenea, ONG-ul poate asigura consultanță de specialitate în generarea unor strategii culturale, precum și realizarea unor programe pilot de dezvoltare durabilă în domenii diverse ale culturii.