Primeste articolele pe e-mail!

Ai fost abonat cu succes!
Te rugam sa incerci din nou mai tarziu!

Asociația Română pentru Dezvoltare Locală Durabilă este o organizație nonguvernamentală non profit, care are în centrul preocupărilor sale dezvoltarea durabilă. Suntem un partener de încredere în sprijinirea implementării Obiectivelor Globale de Dezvoltare Durabilă atât la nivel local, cât și la nivel național.

ARDLD militează pentru ca cele 17 obiective, incluse în Agenda 2030, să devină o preocupare comună, atât pentru Guvern, autorități centrale și locale, dar și pentru mediul de afaceri și organizații ale societății civile.

Citeste mai mult

Descriere

Obiective

  • Implementarea la nivel național și local a Obiectivelor Globale de Dezvoltare Durabilă.

 

  • Identificarea și mobilizarea tuturor categoriilor de resurse umane și materiale care au capaciteatea de a contribui la dezvoltarea durabila și asigurarea unui cadru institutional și profesionist pentru utilizarea eficientă a acestor resurse.

 

  • Consolidarea capacitatii administrative a autorităților și instituțiilor publice în vederea implementării principiilor dezvoltării durabile în politicile publice.
Citeste mai mult

Scopul Asociaţiei este de a identifica şi mobiliza resurse umane şi materiale, în vederea iniţierii rapide a unui proces constant de modernizare şi dezvoltare locală durabilă, în cât mai multe din judeţele şi localităţile din România.

Citeste mai mult

Scop

Echipa

Echipa noastră

Citeste mai mult

Domenii de activitate

Bună Guvernanță înseamnă: deschidere, participare, responsabilitate, eficacitate, coerență. Guvernanţa este un termen confuz, care este confundat foarte des cu „guvernare”, „management”, „administraţie” sau „legislaţie”. O primă distincție care trebuie făcută este aceea dintre Guvern cu acțiunea sa, guvernarea, și guvernanță.

Guvernul este mecanismul de stat investit cu autoritatea și legitimitatea de a acționa asupra cetățenilor prin puterea executivă și prin instituții care concentrează puterea și aplică deciziile. Guvernanța este o “altfel de guvernare”.

Citeste mai mult

Administrație și bună guvernanță

Mediu

Problemele legate de mediu au fost cele care au generat apariția conceptului de dezvoltare durabilă. De aceea, obiectivele strategiei aplicate asupra mediului au legătură cu toate celelalte domenii.

În 2016, România a sărbătorit 25 de ani de politici de mediu. Specialiștii prezenți la eveniment au apeciat, de comun acord, că problema mediului este un efect. Cauzele sunt mai ales economice, sociale, culturale.

Comisia Brundtland, cea care a și definit dezvoltarea durabilă, a subliniat existenţa a două probleme majore: dezvoltarea nu înseamnă doar profituri mai mari şi standarde mai înalte de trai pentru un mic procent din populaţie, ci creşterea nivelului de trai al tuturor; dezvoltarea nu trebuie să implice distrugerea sau folosirea haotică a resurselor noastre naturale, nici poluarea mediului.

Citeste mai mult

Globalizarea face ca mediul de afaceri de astăzi să fie caracterizat printr-un amestec complex de riscuri și oportunități. Nu mai există niciun sector de business care să nu poată fi perturbat, într-un timp scurt, de factori nenumărați și foarte diferiți, cum ar fi o nouă tehnologie sau lipsa bruscă a unor resurse naturale. Piețele noi se dezvoltă rapid, în timp ce umanitatea se confruntă cu provocări majore - creșterea populației și un deficit tot mai mare de resurse.

Citeste mai mult

Economie

Educație

Procesul de educație reprezintă o componentă esențială a dezvoltării durabile. În primul rând, educația continuă, pe tot parcursul vieții, reprezintă o garanție a evoluției indivizilor care pot participa astfel constant și activ la procesul de dezvoltare al societății. În al doilea rând, programele educaționale și cele de formare profesională trebuie să țină seama de cerințele societății viitorului și asta reprezintă o continuă corelare la conceptul de dezvoltare durabilă. 

Citeste mai mult

Păstrarea patrimoniului cultural, creaţiei contemporane şi diversităţii culturale ca premisă a coeziunii şi solidarităţii europene este menţionată în mod expres în Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a UE şi se regăseşte în principalele documente politice ale Uniunii Europene, se arată în Strategia Guvernului pentru 2014-2020.

Cultura poate fi considerată ca fiind întregul complex de caracteristici distinctive de natură spirituală, materială, intelectuală şi emoţională, care caracterizează o societate sau un grup social. Ea include nu numai artele şi literatura, ci şi moduri de viaţă, drepturile fundamentale ale persoanei, sisteme de valori, tradiţii şi credinţe.

Citeste mai mult

Cultură

Servicii

ARDLD evaluează în mod profesionist, prin specialiști proprii, nevoile, oportunităţile şi resursele (locale, regionale, naţionale şi externe) relevante pentru dezvoltarea locală durabilă. ARDLD propune soluții și elaborează programe.

Citeste mai mult