Primeste articolele pe e-mail!

Ai fost abonat cu succes!
Te rugam sa incerci din nou mai tarziu!

Procesul de educație reprezintă o componentă esențială a dezvoltării durabile. În primul rând, educația continuă, pe tot parcursul vieții, reprezintă o garanție a evoluției indivizilor care pot participa astfel constant și activ la procesul de dezvoltare al societății. În al doilea rând, programele educaționale și cele de formare profesională trebuie să țină seama de cerințele societății viitorului și asta reprezintă o continuă corelare la conceptul de dezvoltare durabilă. 

Și nu în ultimul rând, dezvoltarea bazei materiale a sistemului de educație pe principii de sustenabilitate reprezintă o garanție a procesului de dezvoltare durabilă în totalitatea lui. 

Educația reprezintă ansamblul de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale sau fizice ale membrilor societății. Educația reprezintă cunoaștere, experiență, responsabilitate. 

Dezvoltarea durabilă în educație presupune procesul continuu de învățare, ca parte a conceptului de sustenabilitate, ( programe școlare orientate către dezvoltarea personală  a oamenilor şi a  societăţii în ansamblul ei, acces la educație, formare profesională continuă, programe learning by doing etc.) şi, în acelaşi timp, activități de reabilitare,refuncționalizarea şi modernizarea infrastructurii existente, dar și construcția unor noi spații pentru învățământ, în acord cu principiile sustenabilităţii.

ARDLD organizează campanii de informare și conștientizare (în rândul tuturor categoriilor se vârstă și socio profesionale) referitoare la importanța implementării celor 17 obiective globale de dezvoltare durabilă în viața fiecăruia. Asociaţia elaborează şi susţine proiecte şi programe prin care România se sincronizează la valori, opinii şi atitudini progresiste şi democratice ale contemporaneităţii. În același timp, ARDLD susține programe de pregătire profesională, formare continuă și instruire.