Primeste articolele pe e-mail!

Ai fost abonat cu succes!
Te rugam sa incerci din nou mai tarziu!

Dezvoltare durabilă în cadrul politicii UE: Proiecte

Uniunea Europeană a susținut și susține proiecte de dezvoltare durabilă, fie că ele au fost implementate de asociații sau administrații publice. Iată câteva exemple de bună practică în dezvoltare durabilă, proiecte susținute de finanțare UE, dar și finanțare a statului.

 1. Programul ENWORKS (Marea Britanie)

Acesta a fost înființat în anul 2001 în Marea Britanie ca rezultat direct al unui studiu de cercetare elaborat de Agenția de Mediu cu privire la sprijinul oferit operatorilor economici pentru abordarea problematicii de mediu. În acest context, ENWORKS utilizează FEDR și finanțări din partea Guvernului Britanic pentru a oferi sprijin IMM-urilor în utilizarea mai eficientă a resurselor limitate, reducerea emisiilor de carbon și creșterea profitabilității și a gradului de competitivitate. Se oferă consultanță și sprijin prin diseminarea bunelor practici și facilitarea transferului de cunoștințe. ENWORKS a identificat economii semnificative ca urmare a proiectelor implementate: reducerea emisiilor de CO2 cu 47.000 de tone, reducerea consumului de apă cu 413.000 metri cubi, și diminuarea utilizării de materiale cu 9.300 de tone până în prezent. De asemenea, se estimează că proiectele ENWORKS au ajutat la păstrarea a peste 960 de locuri de muncă.

 1. AMSTERDAM SMART CITY (Olanda)

SMART CITY reprezintă o asociere între companii, autorități publice, institute de învățământ și cercetare, precum și locuitorii orașului Amsterdam (Olanda), care își propune să îl transforme într-un oraș inteligent, în care infrastructuri și soluții sociale și tehnologice facilitează și accelerează creșterea economică durabilă. Printre altele, ASC testează tehnologii inteligente de economisire a energiei și de facilitare a opțiunilor durabile prin combinarea conservării energiei și reducerii emisiilor de CO2 cu inovarea.

 1. UPTEC10 (Portugalia)

UPTEC este un Parc Științific și Tehnologic înființat pe lângă Universitatea din Porto (Portugalia) care are ca scop sprijinirea tranziției regiunii Porto către o economie durabilă. Parcul este un incubator pentru start-up-uri și centre de inovare sprijinite de lumea academică. Două din cele patru programe pe care le derulează vizează schimbările climatice: UPTEC TECH se concentrează pe eficiența energetică iar UPTEC MAR pe obținerea energiei valurilor.

 1. „City Green Infrastructure Plan”(Marea Britanie)

Acesta este un plan al Consiliului Municipal Manchester (Marea Britanie) care prevede dezvoltarea de arii urbane verzi, ziduri și acoperișuri verzi, cu scopul de a reduce impactul negativ al valurilor de căldură cu temperaturi extreme. Spațiile și acoperișurile verzi contribuie, de asemenea, la atenuarea efectelor și prevenirea inundațiilor în cazul averselor puternice.

 1. „Clear about carbon” (Marea Britanie)

Scopul proiectului este de a dezvolta, testa și oferi abordări inovative cu privire la creșterea gradului de conștientizare/cunoaștere despre carbon în rândul forței de muncă. Prin acest proiect finanţat din FSE se urmărește creșterea capacității, dezvoltarea de aptitudini și schimbul de cunoștințe. Acțiunile din proiect au inclus și activități menite să schimbe obiceiurile de cumpărare ale publicului larg și ale organizațiilor din sectorul voluntar, în sensul conștientizării importanței unui viitor cu niveluri reduse de carbon.

 1. Economisirea energiei (Germania)

În cadrul proiectului s-a oferit instruire pentru mai mult de 700 de șomeri și gospodării cu venituri mici despre economisirea energiei și consumul de apă.

 1. Sesiuni de formare pentru șomeri și angajarea în profesii verzi (Grecia)

Prin proiect s-au oferit sesiuni de formare vocațională într-o multitudine de profesii verzi. Grupul țintă a fost format din 7.500 de persoane șomere, iar sesiunile au îmbinat aspecte teoretice cu cele practice. Întreprinderile partenere în proiect au avut obligația de a recruta cel puțin 30% din cei care au fost instruiți, pentru o perioadă de cel puțin 3 luni.

 1. Proiectul Eco-Advantage (Marea Britanie)

Este vorba de un parteneriat între trei consilii locale și un institut de formare profesională din Marea Britanie care a contribuit la dezvoltarea de aptitudini legate de acțiuni climatice, de care este nevoie în viitor. Proiectul a dezvoltat scheme pilot și a integrat programe scurte inovative, grupul ţintă fiind șomerii și personalul front-line mai slab pregătit. Proiectul le-a oferit acestora o înțelegere practică a problematicii schimbărilor climatice, şi „aptitudini verzi” de nivel scăzut pe care o persoană le poate integra la locul de muncă.

 1. Inițiativa „Going green” (Spania)

Proiectul a promovat ocuparea și protecția mediului în Spania urmărind îmbunătățirea aptitudinilor și calificărilor de mediu ale angajaților prin sesiuni de instruire, contribuind la apariția IMM-urilor verzi și încurajând sustenabilitatea de mediu a activităților economice.

 1. Inițiativa privind energia regenerabilă în landul Burgenland (Austria)

Obiectul proiectul a fost acela de a atinge autonomia energetică completă până în anul 2050. Strategia implică mai multe tipuri de intervenții, incluzând energia solară, eoliană și cea pe bază de biomasă. Formarea continuă și oportunitățile de instruire continuă reprezintă aspecte importante ale strategiei, ele ajutând la identificarea de noi profesii și dezvoltarea de curriculum adecvate.

 1. Proiectul „Energy Scanners” (Belgia)

În cadrul proiectul s-a oferit instruire pentru șomerii pe termen lung în diferite activități legate de economisirea energiei. Ei devin „scanneri” de energie care oferă gospodăriilor instalarea gratuită de dispozitive pentru apă la un preț scăzut și pentru economisirea energiei, inclusiv consultanță cu privire la economisirea energiei. Izolarea și reciclarea fac parte din inițiativă. Se oferă sesiuni de instruire iar ulterior muncitorii pregătiți sunt angajați de companii.

 1. DEVIN-VERT (Franța)

Proiectul integrează schemele de instruire ale Asociației Naționale pentru Formarea Vocațională a Adulților din Franţa. Au fost evaluate 150 de astfel de scheme, iar dezvoltarea durabilă a fost integrată în toate. În plus, 20 de noi scheme de instruire au fost dezvoltate pentru a întâmpina cererea de aptitudini. Alte inițiative educaționale în Franța au inclus o creștere a numărului de sesiuni de formare pentru funcționarii publici în domeniul eficienței energetice și evaluarea și revizuirea unor scheme specifice de formare.