Primeste articolele pe e-mail!

Ai fost abonat cu succes!
Te rugam sa incerci din nou mai tarziu!

Problemele legate de mediu au fost cele care au generat apariția conceptului de dezvoltare durabilă. De aceea, obiectivele strategiei aplicate asupra mediului au legătură cu toate celelalte domenii. 

În 2016, România a sărbătorit 25 de ani de politici de mediu. Specialiștii prezenți la eveniment au apeciat, de comun acord, că problema mediului este un efect. Cauzele sunt mai ales economice, sociale, culturale.   

Comisia Brundtland, cea care a și definit dezvoltarea durabilă, a subliniat existenţa a două probleme majore: dezvoltarea nu înseamnă doar profituri mai mari şi standarde mai înalte de trai pentru un mic procent din populaţie, ci creşterea nivelului de trai al tuturor; dezvoltarea nu trebuie să implice distrugerea sau folosirea haotică a resurselor noastre naturale, nici poluarea mediului.

Din perspectiva dezvoltării durabile, eforturile trebuie îndreptate înspre: limitarea schimbărilor climatice şi a efectelor sale negative pentru societate şi mediu; un sistem de transport eficace, dar fără un impact negativ asupra mediului; producție și consum durabil; sănătate publică. 

ARDLD oferă servicii de creștere a conștientizării privind impactul acțiunilor noastre asupra mediului, elaborează strategii reale și se implica activ în dezbateri care au ca tematică problematicile de mediu. ARDLD sprijină iniţierea şi dezvoltarea unor programe pilot care să folosească eficient resursele existente pe plan local.