Primeste articolele pe e-mail!

Ai fost abonat cu succes!
Te rugam sa incerci din nou mai tarziu!

Obiectiv 16: Pace, justiţie şi instituţii eficiente 

Promovarea unei societăți pașnice și incluzive, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente.

1,26 miliarde de dolari reprezintă pierderea statelor subdezvoltate din pricina corupției, mitei sau evaziunii fiscale.

Ținte:

16.1. Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe, pretutindeni.

16.2. Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor.

16.3. Promovarea statului de drept la nivel național și internațional și asigurarea accesul egal la justiție pentru toți.

16.4. Până în 2030, reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată.

16.5 Reducerea semnificativă a corupției și dării de mită în toate formele sale.

16.6. Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile.

16.7. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile.

16.8. Extinderea și consolidarea participării țărilor în curs de dezvoltare în instituțiile de guvernare globală.

16.9. Până în 2030, asigurarea identității legale tuturor, inclusiv înregistrarea nașterii.

16.10. Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale, în conformitate cu legislația națională și acordurile internaționale.