Primeste articolele pe e-mail!

Ai fost abonat cu succes!
Te rugam sa incerci din nou mai tarziu!

STUDIU NAȚIONAL PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE VERZI ÎN ROMÂNIA

ARDLD lansează primul Studiu Național privind Achizițiile Publice Verzi în România

  • România, între ultimele 3 țări UE care nu are un Plan de Acțiune pentru Achiziții Publice Verzi.
  • La nivel european, suma cheltuită anual de autorități este în medie 16% din PIB. În România, aceasta ajunge la aproape 19% din PIB – ceea ce înseamnă un volum imens de produse, servicii, lucrări achiziționate de autorități, cu impact major asupra mediului. Cu cât este mai mare volumul de achiziții publice non-ecologice, cu atât cresc costurile pentru state, având în vedere cheltuielile publice generate de poluare, deșeuri și alte surse de impact asupra mediului.

CITEȘTE STUDIUL PDF: 

STUDIU NAȚIONAL PRIVIND UTILIZAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE VERZI ÎN ROMÂNIA

Doar 21% dintre autorități au respectat în ultimii 2 ani legislația privind obligativitatea de a face achiziții publice verzi în ceea ce privește hârtia (respectiv hârtie ecologică) - în condițiile în care hârtia este una dintre categoriile de mari consumabile la nivel de administrație publică, care generează atât impact major de mediu cât și cheltuieli semnificative.

Ritmul achizițiilor publice verzi la nivelul României este extrem de lent față de urgența cu care trebuie implementate măsuri privind țintele de neutralitate climatică, care astfel nu pot fi atinse de România până în 2050 (conform obiectivului UE) - acestea sunt concluziile Etapei I a primului Studiu Național privind Achizițiile Publice Verzi în România, derulat de ARDLD – Asociația Română pentru Dezvoltare Locală Durabilă și ONV LAW.

Uniunea Europeană solicită statelor membre ca cel puțin 50% din totalul achizițiilor publice să fie verzi, iar în legislația românească exista un Ordin din anul 2018 care obligă autoritațile publice să respecte o serie de cerințe minime de protejare a mediului pentru 6 categorii de produse și servicii. Până în prezent nu a existat nici un instrument oficial de măsurare a respectării acestei obligații de către autorități.

„În medie, dintr-un număr total de 202 licitații pentru hârtie de copiat și hârtie grafică publicate în sistemul electronic de achiziții publice SEAP în perioada 13 noiembrie 2018 – 15 mai 2021, 79% dintre autorități nu au respectat legislația, respectiv nu au introdus în caietele de sarcini criteriile ecologice pentru achiziția de hârtie. 7% din totalul procedurilor au respectat parțial, iar doar 14% au respectat complet Ghidul de achiziții publice verzi,” declară Alina Bilan, Președinte ARDLD și Partener în cadrul ONV LAW.

Ordinul nr. 1068/1652/2018 din 4 octombrie 2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi cuprinde prevede că autoritatile publice locale sunt obligate să facă achiziții „verzi” pentru 6 categorii de produse și servicii pe care le cumpără în mod frecvent prin licitație sau achiziție directă: hârtie de copiat, mobilier, alimente şi servicii de catering, autovehicule pentru transport, produse şi servicii de curăţenie, echipamente IT de birou. „Astfel, deși Ordinul privind achizițiile publice verzi este obligatoriu, cifrele arată că, la peste 2 ani de la adoptarea acestuia, mai mult de 70% dintre autorități nu îl aplică,” completează Alina Bilan, coordonatorul Studiului.

Prin statutul de membru UE, România este obligată să implementeze și să promoveze principiile dezvoltării durabile, iar Achizițiile Publice Verzi sunt parte dintr-un obiectiv strategic UE - Obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 12.   Țările membre trebuie să adopte câte un Plan Național de Acțiune pentru Achizițiile Publice Verzi, iar majoritatea statelor membre sunt deja la a-4-a- sau chiar la a 7-a ediție a acestor planuri (22 de state).

În prezent, România este printre ultimele 3 state din Europa (alături de Luxemburg și Ungaria) care nu are încă adoptat sau cel puțin publicat un Plan Național de Acțiune pentru achiziții publice verzi, ceea ce explică gradul redus de aplicare de către autorități a obligațiilor privind achizițiile publice verzi. Până în 2030, UE și-a sumat reducerea gazelor cu efect de seră cu cel puțin 55% în raport cu 1990 și adoptarea Legii europene a climei pentru atingerea acestui obiectiv. Aceasta înseamnă că România va trebui, printre altele, să schimbe radical modul de consum.

Etapele următoare ale Studiului vor face publice procentele de aplicare a criteriilor verzi din procedurile de achiziție publică pentru celelalte categorii de bunuri și servicii descrise în Ordin, respectiv autovehicule, mobilier, computere, produse de curățenie, șamd.

                       

ARDLD - Asociația Română pentru Dezvoltare Locală Durabilă este o organizație nonguvernamentală non profit, înființată în anul 2000, care are în centrul preocupărilor sale dezvoltarea durabilă. În acest sens, ADRDL promovează cele 17 obiective UE, incluse în Agenda 2030, ca preocupare comună, atât pentru Guvern, autorități centrale și locale, dar și pentru mediul de afaceri și organizații ale societății civile, prin realizarea de programe de cercetare și studii care să devină instrumente pentru atingerea obiectivelor incluse în Agenda 2030.

ONV LAW este una dintre cele mai dinamice companii independente de avocatură de pe piața locală. Fondată în 2000, ONV LAW acordă consultanță juridică clientilor privați și instituționali si are o experiență de peste 15 ani în practica achizițiilor publice. Avocații ONV LAW încurajează autoritățile contractante să utilizeze criterii verzi în licitații ajutându-le să implementeze criterii ecologice la nivelul caietelor de sarcini, criteriilor de calificare sau selecție, la nivelul factorilor de evaluare sau a clauzelor contractuale.