Primeste articolele pe e-mail!

Ai fost abonat cu succes!
Te rugam sa incerci din nou mai tarziu!

ARDLD evaluează în mod profesionist, prin specialiștii proprii, nevoile, oportunităţile şi resursele (locale, regionale, naţionale şi externe) relevante pentru dezvoltarea locală durabilă. ARDLD propune soluții și elaborează programe. Oferta generală cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele tipuri de servicii:

Programe de cercetare, programe de pregătire, studii;

Programe de formare profesională; 

Programe de învăţare continuă;

Programe de asistență juridică, managerială;

Reuniuni științifice, conferințe, seminarii;

Comunicarea cu instituții guvernamentale și nonguvernamentale din țară sau din străinătate;

Sprijinirea schimbului de informații, sprijinirea asocierii agenților economici, precum și între aceștia și autorități locale sau ONG-uri;

“Traducerea” și sprijinirea implementării legislației naționale și europene;

Elaborarea de proiecte şi programe multisectoriale pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor umane, urbane şi rurale;

Consultanță de specialitate;

Dezvoltarea unor programe pilot de dezvoltare durabilă locală;

Implementarea programelor de dezvoltare durabilă;

Campanii de conștientizare și informare.

Aplicatii generale:

Proiectarea, realizarea și operarea unor platforme on line care să ofere utilizatorilor accesul la baze de date cu informații din domeniile de interes ale ARDLD. Aceste baze de date interactive se vor configura pentru fiecare domeniu în parte și vor conține - fără a se limita la următoarele: legislația româneasca, legislația europeana, alte reglementări în vigoare, analiza activităților parlamentare și guvernamentale relevante pentru domeniu, bibliografie referitoare la tematicaă, analiza trendurilor europene și mondiale în domeniile respective (din perspectiva dezvoltării durabile), alte informații utile , etc

Publicarea on line a strategiilor de dezvoltare durabilă ale tuturor unităților administrative ; analiza comparativă a obiectivelor și identificarea zonelor de vulnerabilitate

Monitorizarea acțiunilor intreprinse de administrația locală pe baza strategiilor de dezvoltare locală durabilă ale localităților; rapoartele de monitorizare vor fi publicate on-line

Publicarea - pe platforma proprie on-line - a tuturor lucrărilor științifice relevante românesti care au ca tematică aspecte ale dezvoltării durabile

Atragerea investițiilor și dirijarea acestora și spre localitățile mici din România prin elaborarea unor profiluri investiționale pentru fiecare localitate și promovarea targetată a oportunităților reale, asigurând în același timp și suport instituțional pentru administrațile locale din aceste localități pentru valorificarea corectă a acestor oportunități.

Asocierea cu alte organizații similare din lume

Afilierea la organisme europene/mondiale implicate în efortul de susținere a dezvoltării durabile.